Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Biblioteki

Czcionka:

 

Regulamin

Gminnej Biblioteki Publicznej

i Oddziału dla Dzieci w Lubowidzu

 

 

 

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

                   

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien :

            a) Okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

             b) Zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,  miejsca  pracy lub szkoły.
 3. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z  wypożyczalni.
 4. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 

WYPOŻYCZENIA

 

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów w tym 3 woluminy z działu beletrystyki.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Książki naukowe  i popularnonaukowe  wypożycza się  na okres nie dłuższy niż 20 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez  niego książka .
 5. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza . Jemu  też zwraca wypożyczone książki .
 6. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek.

 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien  też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone  uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia i lub zniszczenia odpowiada czytelnik. Czytelnik  może  za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć  zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

 

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

 1. Czytelnik , do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty upomnienia w kwocie 4zł.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat , biblioteka  dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 

PORADY I INFORMACJE

 

 

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów on-line, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych przypadkach  na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie  podejmuje dyrektor biblioteki.

 

 1. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubowidzu.

 

 

Dyrektor Biblioteki

mgr Anna Szczepańska

 

 

Godziny otwarcia Biblioteki :

Poniedziałek- Piątek

   8.00 - 16.00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

.